Garantija

Garantijas pamatnoteikumi

Katrai precei, kas nopirkta veikalā Healthstore.lv, ir ražotāja garantija. Garantijas termiņš var būt dažāds, tas ir uzrādīts preces aprakstā.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, Jums ar preci, tās garantijas apliecību un apmaksu apliecinošiem dokumentiem jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā servisa nodrošinātāja.

Pirms preces ekspluatēšanas sākuma lūdzam vērīgi izpētīt instrukciju un pārbaudīt, vai pareizi ir aizpildīts garantijas talons. Uz garantijas talona jābūt: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš. Garantijas talonam jābūt kopā ar kases čeku, vai kvīti, kuru Jums izraksta mūsu darbinieks preces apmaksas brīdi. Nedrīkst veikt izmaiņas talonā.

Mums ir tiesības atteikties pieņemt atgriezto preci, ja:

* preces īpašnieks pārkāpis garantija talonā uzskaitītos garantijas noteikumus;
* ir bojātas garantijas plombas;
* precei ir mehāniski bojājumi;
* ir bijusi nepareiza preces ekspluatācija, nevērīga apiešanās ar to;
* ir konstrukcijas izmaiņa, kas nav uzrādīta tehniskajā dokumentācijā;
* ir bojājumi, kas radušies šķidrumu, kukaiņu vai to dzīvības procesu galaproduktu iekļūšanu tehnikas iekšienē.